Tot voor kort ging de heersende opvatting ervan uit dat lorem ipsum geboren was als een onzinnige tekst. 'Het is geen Latijn, hoewel het er zo uitziet, en het zegt eigenlijk niets', antwoordde het tijdschrift Before & After een nieuwsgierige lezer: 'De' woorden 'benaderen de frequentie waarmee letters in het Engels voorkomen, en daarom is het in één oogopslag ziet er redelijk echt uit. "

Zoals Cicero het zou zeggen: "Eh, niet zo snel."

De tijdelijke aanduiding voor tekst, die begint met de regel "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit", lijkt op Latijn omdat het in zijn jeugd, eeuwen geleden, Latijn was.